Blog Single

30 May

2023 KVKK VERBİS BİLDİRİM SÜRELERİ

KVKK VERBİS BİLDİRİM SÜRELERİ SONA ERMEKTEDİR!
Yıllık mali bilanço büyüklüğü 25 milyon TL’den fazla olan gerçek veya tüzel kişi Veri Sorumlularından;
  • Gelir vergisi mükellefleri ve Kurumlar vergisi mükellefleri bilanço büyüklüklerinin kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde VERBİS kaydını tamamlamalıdır.

✔️Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yapmayanlar hakkında idari para cezası uygulamaya başladığını bildirmiştir.

✔️VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmayanlar hakkında 119.428-TL’den 5.971.989.- TL’ye kadar idari para cezası öngörülmektedir.

✔️Veri Sorumluları KVKK uyum sürecinde teknik, hukuki ve idari tedbirleri almak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

KVKK Kamuoyu Duyurusu (VERBİS)

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Kurulun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “(ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereği Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kurul tarafından re’sen idari yaptırım uygulanabilecektir. Bu kapsamda Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7250/Kamuoyu-Duyurusu-VERBIS-

2023 YILINDA İLK DEFA VERBİS KAPSAMINA GİREN FİRMALAR
2022 yılının en az 7 ayında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde 50’den çok çalışan bildiren firmalar 01.01.2023 tarihinden itibaren 30 gün içinde VERBİS kaydını tamamlamalıdır.

  • Yıllık mali bilanço büyüklüğü 25 milyon TL’den fazla olan firmalardan Gelir vergisi mükellefleri ve Kurumlar vergisi mükellefleri bilanço büyüklüklerinin kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde VERBİS kaydını tamamlamalıdır.

 

  • Özel uzmanlık gerektiren bu çalışmalarda tüm şirketlerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. VERBİS kaydınızı oluşturmakta, 74 belgeden oluşan dokümanlarınızı vermekte, eğitim modülüyle bilinçlendirme sağlamakta, risk analizi yaparak ihtiyacınıza göre idari ve teknik önlemler sunmaktayız.

Kaynak; 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu

İstanbul Audit KVKK İrtibat No: 0539-9393763

 

Benzer Yazılar

Yorum Yapın