İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin görüşlerinin yazılı veya sözlü olarak iletilmesi,

Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gerçekleştirilecek müfettiş/denetmen incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması,

İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına hukuki destek verilmesi,

Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunulması.

İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,

İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,

İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması,

İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi,

İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık,

İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,

İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,

Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,

Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı,

İşe iade davası sonucu yapılacak iş ve işlemlerin yasal sürece uygun olarak yürütülmesine danışmanlık yapmak

Siz de İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık hizmetimizden istanbulaudit.com.tr faydalanmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.