Blog Single

28 Eyl

İşveren kendi işyerinden sigortalı olabilir mi?

İşveren kendi işyerinden sigortalı olabilir mi?

 Sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden  kendilerini sigortalı göstermesi  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt  bendinde şirket ortakları (4/b) kapsamında sigortalı sayılmış, 53 üncü maddesinin ikinci  fıkrasında ise (4/b)kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, (4/a)kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri öngörülmüştür. Buna göre, 2008/Ekim sonrası şirket ortaklığı nedeniyle (4/b)kapsamında sigortalı olanlar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden (4/a)bendi  kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, (4/a) kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanlar (4/b) kapsamına alınacak ve (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları sona erecektir. 2008/ekim tarihinden önce ise  (4/a) olarak çalıştığı işyerine ortak olursa (4/b) sigortalısı olmayacaktır, (4/a) sigortalılığı devam edecektir.

Örnek 1- 1/6/2006 tarihinden itibaren sigortalı  kapsamında çalışan sigortalı (A), 01/10/2009 tarihinde çalıştığı limited şirketine ortak olmuştur. Kişinin çalıştığı işyerine ortak olması nedeniyle sigortalı kapsamında sigortalı (A)’nın sigortalı kapsamında sigortalılığı 01/10/2009 tarihinde sona erdirilecek, 15/9/2009 tarihinden itibaren bağ-kur  kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır.

Özellikle EYT kapsamında olup hem sigortalı  hem de bağ-kur sigortalılıkları olanların bu tarihlere dikkat etmeleri gerekecektir. Bu durumun oluşması halinde sigortalı  sigortalıkları iptal edilecek. Primler bağ-kur sigortalılığına aktarılacak ve prim gün kaybı olmayacaktır.

Benzer Yazılar

Yorum Yapın