Audit İK ÖDBS

IK ODBS

 

Audit İK ÖDBS Nedir?

Audit İK, işyerlerinde insan kaynakları raporlaması ile iş, sosyal güvenlik kanunlarınca düzenlenmesi zorunlu iş sözleşmesi, fesih belgeleri, eksik gün nedenlerine ilişkin işçi belgelerini hazır sunmakta, yazışma, idari belge hazırlama külfetinden kurtarmaktadır. İşverenlerin insan kaynakları yönetimi, özlük dosyasına ilişkin sorunların giderilmesinde, karşılaşılan hukuki sorunlarda geçerli kayıt ve belge hazırlamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Özlük Dosyası Belgelendirme Sistemi (Audit İK)

Çalışma etkinliğinizi ölçen parametreleri sunuyoruz, hedeflerinize ulaşma yollarını gösteriyoruz, gelecek projeksiyonunuza ve risk analizinize yardımcı oluyoruz.

AUDİT İK, insan kaynakları verileri raporlaması ile özlük dosya belge düzenlemelerinde aktif destek vermektedir. Program, “insan kaynakları raporlaması”, “özlük dosya belge düzeni oluşturma” olmak üzere iki modülde otomasyon sağlar.

Audit İK Broşür

Audit İK Parametreler

İşe Alım-İşten Ayrılma-Çalışma Süreleri-Devamsızlık, Rapor vb. Eksik Gün Nedenleri-İhbar Süreleri-İhbar ve Kıdem Tazminatları-SGK Teşvik Otomatik Raporlama Sistemi

Raporlama için saatler süren veri girilmesine ihtiyaç duymaz, ek bir çalışma gerekmez, zaman ve emek kazandırır.

İnsan kaynaklarında ihtiyaç duyulan raporlara tek tıkla ulaşır.

Raporlar, karşılaştırmalı, renkli, hareketli grafik ve tablolarla kolay anlaşılır.

Performans hedeflerini kontrol eder.

Rapor ve belgelere istenilen zaman ve yerden, işyeri/ev bilgisayarı veya akıllı telefon veya tablet üzerinden ulaşılır.

İnsan Kaynaklarını Başarılı Gerçek ve Güvenli Verilerle Yönetmek İsteyen Şirketlerin Tercih Ettiği program

İnsan kaynaklarına ait verileri tek merkezden analiz eden ve raporlayan, yöneticilere doğru karar vermelerinde, uygulayacakları plan ve faaliyetlerde yol gösteren program. İnsan kaynakları verilerini, geçmişten geleceğe taşır.

Üst yönetimin istediği raporları, tek tıkla hazırlar, insan kaynakları personelinin işini kolaylaştırır.

Uygun ücretlendirme avantajı, çoklu ve kolay kullanılabilir özelliklere sahiptir.

Hızlı ve güvenli hizmet sunar.

AUDİT İK şirkete bağlı farklı işyerlerini ayrı ayrı izler.

İşyeri düzeyinde çalışanların çalışma gün, eksik gün ve nedenleri, ücret, ikramiye, işe başlama ve çıkış tarihleri, işten çıkış nedenleri, mesleklerine göre durumları, ihbar ve kıdem tazminatları belirlenen dönemlerle, değişik fonksiyonlarda rapor eder.

Çalışanların, çalışma süreleri ve eksik gün nedenleri, işgücü devri (turnover), ücret, ihbar ve kıdem tazminatı yönetimi için gerçek ve güvenli veriler sunar.

Doğru plan yapılması, başarılı faaliyet yürütülmesi ve en aza hata ile karar için AUDİT İK

Şirketin bu belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığına yönelik göstergeler sunar.

İşe alım süreci analiz edilerek, uygun zaman ve kaynaklardan, şirkete nitelikli personel kazandırılır.

Personel performans değerlendirmeleri için somut veriler sunar.

Şirketin optimum işgücü maliyet seviyesi analiz edilir. Maliyeti düşürecek uygulamaları geliştirir.

Hızlı, Kolay Kullanım

Kolay kullanımlı ara yüzü daha az tuş daha çok işlem imkânı, tek tuşla birçok işlem yapabilme imkânı sunan programdır.

Kullanıcılarından gelen bildirimlerle sürekli geliştirilen program altyapısına sahiptir.

Müşterilerini dinler, her türlü destek ihtiyacını anında karşılar. Hızlı ve kesintisiz hizmet sunar.

Kullanıcıların en çok şikâyet ettikleri, uzun süren ve büyük emek gerektiren sürekli veri girme yükünden kurtarır. Zaman ve emekten kazandırır.

Hazır veriler ayrıntılı varyasyonlarda raporlanır ve belgelendirilir. Kullanıcı; Filtreleme ve gruplandırma seçenekleri ile kendine özel raporlar oluşturabilir ve oluşturulan filtreler kaydedilip yüklenebilir.

Kullanıcı, internet üzerinden ister cep telefonu veya herhangi bir bilgisayardan ulaşılabilir. İstenilen güncel rapor alabilir ve belgelere ulaşabilir.

Kontrol tamamen kullanıcıdadır.

Audit İK Özellikleri

İnsan Kaynakları personelin çalışma gün, izin, devamsızlık, rapor vb. eksik gün, ücret, işe giriş ve ayrılma, ihbar ve kıdem tazminat, teşvik raporlamaları ile insan kaynakları ve şirket yöneticilerine faaliyetlerini değerlendirme ve karar verme kolaylığı sunar.

AuditIk

Personel Raporlama

Personel ölçeğinde mesleği, ücreti, ikramiye, işe başlama ve ayrılma tarihi, işten çıkış nedeni, çalışma gün, eksik gün nedenleri ay ve yıl döneminde takip edilebilmektedir.

Çalışma Gün ve Eksik Gün Raporlama

İşyerinizde yıl ve ay döneminde toplam çalışma gün ve eksik gün karşılaştırmasıyla faaliyetlerinizi değerlendirme ve karar vermenize yardımcı olur. İşgücü kayıpları tespit edilir.

Ücret ve İkramiye Raporlama

İşyerinizdeki ücret performansınızı ay ve yıl döneminde karşılaştırmalı olarak izlenir, çalışanlara yapılacak ücret artışlarında departmanlar ve meslekler arasında yol gösterir.

Ücretsiz İzin Raporlama

İş planlamasında önemli yer tutan ücretsiz izin takibi, yıl ve ay döneminde ücretsiz izin kullanılma toplam günleri, karşılaştırmalı görüntülenebilir.

İstirahat Raporlama

Çalışanların kişisel ve toplu yıl ve ay dönemlerinde kullanılan istirahat günleri detaylı raporlanabilir.

Devamsızlık Takibi

Devamsızlık nedeniyle işe gelmeyen personel raporlanır. İşgücü kayıplarının büyüklüğü görülür, kayıp nedenlerine çözüm üretecek bakış açıları sunar.

İşten Ayrılma Nedenleri Raporlama

İşten ayrılan personellerin, ayrılma nedenleri arasında korelasyon kurularak, yönetime bu konuda politika belirleyecek veriler sunulur.

İhbar Tazminatı

İşten ayrılacak çalışanların iş arama izni veya ihbar tazminatı olarak kullanmaları halinde karşılaşılacak yasal yükümlülükler hesaplanır.

Kıdem Tazminatı

İşten ayrılan/ayrılacak çalışanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri tahmini hesaplanır.

Teşvik

Çalışanların istihdam teşvik uygulamalarındaki durumları raporlanır. İşgücü maliyetini düşüren önemli araçlardan istihdam teşviklerinin etkili kullanılması için analiz yapma fırsatı sunar.

 

Audit ÖDBS

İş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun özlük dosyası belgelerini otomatik hazırlanmaktadır.

İşe alımdan fesih işlemlerine kadar mevzuata uygun özlük dosyası belge düzeni oluşturulmaktadır.

Mevzuata aykırı belge düzenlemekten kaynaklanan maddi kayıpları ortadan kaldırıyoruz.

AuditODBS

Nasıl Yapıyoruz?

İşyeri özlük dosyalarının incelenmesi, eksikliklerin ve hataların tespit edilmesi,

İşe alım prosedürü kapsamında iş başvuru formunun ve her pozisyon için görev tanımının hazırlanması,

Mevzuat kapsamında işçi özlük dosyasında bulunması gerekli tüm belgelerin usule uygun hazırlanması,

İşin niteliği ve pozisyonun gereği göz önünde bulundurularak her işçi için ayrı ayrı standart olmayan kişiye özel iş sözleşmelerinin hazırlanması,

Vuku bulan olaylarda; işçi sözleşmesini feshetmeden önce yapılması gereken usule uygun aşamalar için gerekli tutanak, uyarı yazısı, savunma yazısı, iş sözleşmesi fesih bildiriminin hazırlanması vb.,

İşçi özlük dosyasında yer alan tüm belgelerin usulüne uygun takip edilmesinin sağlanmasına ilişkin bir sistemin kurulması, talep edilmesi halinde buna yönelik bir programın hazırlanması,

İşyeri özlük dosyasına ilişkin yapılan tüm işlemler ve sonuçlarının raporlanması

Uzmanlarımız tarafından yerine getiriliyor. Böylece, işçi-işveren arasındaki sorunlarda arabuluculuk makamlarına intikal edecek dosyalar için mümkün olduğunca işverenin hak kaybına uğramasını engelliyoruz.

ÖDBS İşverenlerin iş ve sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklı, onlarca iş sözleşmesi, fesih belgeleri, işverene ait yazışma ve hukuki ve idari belge taslaklarının bulunduğu bir yazılımdır. Devamlı güncellenen yapısı ile firmanızı maddi ve manevi kayıplardan korumaktadır.

İşverenlerin insan kaynakları ve personel departmanları için iş ve sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklı, onlarca iş sözleşmesi, fesih belgeleri, işverene ait yazışma ve hukuki ve idari belge hazırlama külfetinden kurtarmaktadır. İşverenlerin özlük dosyası belgeleri, uygulamaya ilişkin sorunların giderilmesinde, karşılaşılan hukuki sorunlarda ispat vesikası, geçerli kayıt ve belge hazırlamaktadır.

 

ÖZLÜK DOSYASI BELGELERİ

İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Standart)

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Standart)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)

Kısmi Süreli (Belirsiz Süreli) İş Sözleşmesi (Standart)

Kısmi Süreli (Belirsiz Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)

Kısmi Süreli (Belirli Süreli) İş Sözleşmesi (Standart)

Kısmi Süreli (Belirli Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi (Kısa)

Ayda 10 Günden Az Çalışan Sanatçı Sözleşmesi

Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi

Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

Takım İş Sözleşmesi

Eser İş Sözleşmesi

Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)

Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Bakanlık)

Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ev Hizmetleri (Bakanlık)

Almanya Bireysel İş Sözleşmesi

İsrail İş Sözleşmesi

Katar İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)

Libya Türk İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)

Libya Yabancı İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)

Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe (Türkiye İş Kurumu)

Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe/İngilizce (Türkiye İş Kurumu)

İşyeri Hekimi İşveren Tabip Odası Hizmet Sözleşmesi

İşyeri Hekimi İşveren Hizmet Sözleşmesi (Standart)

İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi (Bakanlık)

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Sözleşmesi (Bakanlık)

İkale Sözleşmesi

Fazla Çalışma Onay Yazısı

İşyeri İç Yönetmeliği

 

İŞÇİ BELGELERİ

Çalışma Belgesi

Demirbaş Teslim Belgesi

Performans Değerlendirme Formu

İşçi Yıllık Ücretsiz İzin Formu

İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu

İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu Çizelgesi

Doğum Yapan İşçi Emzirme İzni Dilekçesi

Doğum Yapan İşçi 6 Aylık İzin Dilekçesi

Doğum Evlat Edinme Yarım Çalışma Belgesi

İşçi Babanın Doğum İzin Dilekçesi

İşçi Evlilik/Evlat Edinme/Ölüm İzni Dilekçesi

İşçi Taahhüt Dilekçesi

Mevsimlik İşlerde İşe Davet Yazısı

Sürekli İşlerde İşe Davet Yazısı

İş Teklif Mektubu

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi

Engelli çalıştırmada SGK primi teşvikinin belgelenmesi başvurusu

Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talebi

Günde Yedibuçuk Saat Çalıştırılması Dilekçesi

Hazırlama Tamamlama Temizleme Bildirimi

İzin Kurulu Seçim Tutanak ve Karar Yazısı

Toplu İzin İlanı

Vardiyalı Çalışma İlanı

Ara Dinlenme İlanı

İcra Müdürlüğüne Cevap Yazısı

Geçici Görevlendirme Yazısı

 

FESİH BELGELERİ

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA GÖRE SÖZLEŞME FESİH BELGELERİ

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik

13- Kadın işçinin evlenmesi

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15- Toplu işçi çıkarma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17- İşyerinin kapanması

18- İşin sona ermesi

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

36- Ohal/ KHK

 

FESİH BELGELERİ

1-Disiplin Kurulu Kararı ile Uyarı ve Aylıktan Kesme Belgeleri

2-Fesih Bildirim Belgeleri

3-İşe Gelmeyen Geç Gelen İşçi Belgeleri

4-Uyarı Cezası Belgeleri

5-Ücretten Kesme Cezası Belgeleri

6-İbraname

 

BELGELER NASIL DOLDURULUR?

Size tanımlanan kullanıcı adı ve parola ile uygulamaya girdikten sonra üst menüde Belge Şablonları üzerinden açılan bölümde;

“İşyeri” üst menüsü altında işverene ait bilgiler girilmelidir.

“Personel” üst menüsü altında personele ait bilgiler toplu yüklemek için sağ tarafta bulunan “Personel aktarmak için kullanılacak excel dosyasını indir” menüsünden tıklayarak bilgisayarınıza indirerek doldurduğunuz dosya yüklenmeli, daha sonra personelde değişiklikler tek tek sağ tarafa kaydedilmelidir.

“Belgeler” üst menüsü altında kayıtlı personel seçilerek “BELGELER” dosyası altında:

FESİH BELGELERİ

İŞVEREN BELGELERİ

SÖZLEŞMELER

Alt dosyaları içindeki kullanmak istediğinizi belgeyi seçip, açılan paneldeki bilgileri kontrol edip, eksik alanlar doldurulduktan sonra yazdırılmalıdır.

Sözleşme ve belgeleri kim hazırlıyor?

Belgeleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında yetkin ve tecrübeli uzmanlar hazırlıyor.

Belgelere girdiğim bilgiler gizli kalacak mı?

Sadece size belgeleri sunmaktayız. Kişisel bilgileriniz bizimle paylaşılmamakta, size sunulan belgeler kendi bilgisayarınızda doldurulduğundan gizli kalmaktadır.

Site güvenli mi?

Site üyeliği için girdiğiniz veriler güvencededir. Banka kartı numaralarınıza veya oturum açma bilgilerinize erişimimiz kesinlikle yoktur.

Kullanım ve satış şartları

Kullanıcılar sunulan belgeleri sadece kendi işyeri işlemleri için kullanmayı, başka işveren, kurum, kuruluş, kişiler ile kısmen veya tamamen paylaşmamayı, vermemeyi, çoğaltmamayı, yayınlamamayı, uyarlamamayı taahhüt eder. Bu taahhüdüne aykırı hareket ettiği durumlarda tazminat ödemeyi kabul eder.

 

Uygulama, herhangi bir yasal tavsiye, görüş vermemektedir. Bu nedenle, herhangi bir hukuksal sorun için avukatlarla görüşülmelidir.

Uygulamamıza erişim, kullanım, üyelik ve/veya satın alma işlemleri yalnızca yasal kuruluşlar ve tam yaş ve ehliyete sahip gerçek, tüzel kişiler için geçerlidir.

Kullanıcı uygulamayı yasa dışı bir amaç, ticari amaç, kişisel verileri, reklam veya spam için kullanılmamasını kabul eder.

Üyelik bir yıl süreyle geçerlidir. Uygulamadaki mevzuata bağlı olarak güncelleştirilen belgeleri uygulayıcıya e-postası üzerinden üyelik süresince bildirilir. Üyelik bitiminde kullanıcı e-posta adresine yapacağı bildirim ile üyelik işlemini uzatabilir.

Uygulama ile ilgili herhangi bir soru ya da bilgi için e-posta adresine varsa belgelerinizi ile birlikte mesaj gönderilir.

Uygulama kullanıcının teknik veya bilgisayar arızası, donanım veya yazılım uyumsuzluğundan sorumlu tutulamaz.

Uygulama belgelerinin tasarım ve içeriği uzmanlar tarafından hazırlanmış, danışman firma ortakları ile ilgili değildir.

Uygulama belgeleri, kullanıcının etkinliğini, eksiksizliğini, doğruluğunu, sonucunu ve/veya etkinliğini garanti etmez. Şablon belgelerin kullanıcı tarafından herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlıktan kaynaklı nedenlerle maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı uygulama tarafından sağlanan şablonları kullanarak oluşturduğu belgenin seçimi, kullanımı, yorumlanması ve kişiselleştirilmesi için tüm sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

Uygulamanın tüm belge ergonomi, metin, görüntüleri Audit İK’nın korunan özel fikri mülkiyetidir.

Satın alma ve ödemenin onaylanmasını aldıktan sonra, kullanıcı e-posta adresine fatura sureti, aslı adresine gönderilecektir.

 

Uygulama fiyatı nedir?

Uygulama standart üyelik ücretli olup, üye olanlara işveren iş hukuku veya sosyal güvenlik eğitim sunumları e posta adresine gönderilerek hediye edilmektedir.

Uygulama belgeleri, üyelik ücreti yatırıldıktan sonra e posta adresinize gönderilecek dosya, verilecek şifre ile aktivasyonunuz gerçekleştirilecektir.

Belgeler nasıl doldurulur?

Bazı belgelerdeki uyarılar yol göstermektedir. İlk iş ihtiyacınız olan sözleşme veya belgeyi seçmek, sonrasında işveren ve işçiye ait bilgileri doldurmaktır.

Sözleşme ve belgeleri kim hazırlıyor?

Belgeleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında yetkin ve tecrübeli uzmanlar hazırlıyor.

Belgelere girdiğim bilgiler gizli kalacak mı?

Sadece size belgeleri sunmaktayız. Kişisel bilgileriniz bizimle paylaşılmamakta, size sunulan belgeler kendi bilgisayarınızda doldurulduğundan gizli kalmaktadır.

Site güvenceli mi?

Site üyeliği için girdiğiniz veriler güvencededir. Banka kartı numaralarınıza veya oturum açma bilgilerinize erişimimiz kesinlikle yoktur.

Kullanım ve satış şartları

Kullanıcılar sunulan belgeleri sadece kendi işyeri işlemleri için kullanmayı, başka işveren, kurum, kuruluş, kişiler ile kısmen veya tamamen paylaşmamayı, vermemeyi, çoğaltmamayı, yayınlamamayı, uyarlamamayı taahhüt eder. Bu taahhüdüne aykırı hareket ettiği durumlarda tazminat ödemeyi kabul eder.

Uygulama, herhangi bir yasal tavsiye, görüş vermemektedir. Bu nedenle, herhangi bir hukuksal sorun için avukatlarla görüşülmelidir.

Uygulamamıza erişim, kullanım, üyelik ve/veya satın alma işlemleri yalnızca yasal kuruluşlar ve tam yaş ve ehliyete sahip gerçek, tüzel kişiler için geçerlidir.

Kullanıcı uygulamayı yasa dışı bir amaç, ticari amaç, kişisel verileri, reklam veya spam için kullanılmamasını kabul eder.

Üyelik bir yıl süreyle geçerlidir. Uygulamadaki mevzuata bağlı olarak güncelleştirilen belgeleri uygulayıcıya e-postası üzerinden üyelik süresince bildirilir. Üyelik bitiminde kullanıcı ik@istanbulaudit.com.tr e-posta adresine yapacağı bildirim ile üyelik işlemini uzatabilir.

Uygulama ile ilgili herhangi bir soru ya da bilgi için ik@istanbulaudit.com.tr e-posta adresine varsa belgelerinizi ile birlikte mesaj gönderilir.

Uygulama kullanıcının teknik veya bilgisayar arızası, donanım veya yazılım uyumsuzluğundan sorumlu tutulamaz.

Uygulama belgelerinin tasarım ve içeriği uzmanlar tarafından hazırlanmış, danışman firma ortakları ile ilgili değildir.

Uygulama belgeleri, kullanıcının etkinliğini, eksiksizliğini, doğruluğunu, sonucunu ve/veya etkinliğini garanti etmez. Şablon belgelerin kullanıcı tarafından herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlıktan kaynaklı nedenlerle maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı uygulama tarafından sağlanan şablonları kullanarak oluşturduğu belgenin seçimi, kullanımı, yorumlanması ve kişiselleştirilmesi için tüm sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

Uygulamanın tüm belge ergonomi, metin, görüntüleri Audit İK’nın korunan özel fikri mülkiyetidir.

Satın alma ve ödemenin onaylanmasını aldıktan sonra, kullanıcı e-posta adresine fatura sureti, aslı adresine gönderilecektir.