TURQUALITY

TURQUALITY

TURQUALITY Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.


TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY’nin Misyonu

  • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
  • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
  • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

TURQUALITY®’nin Hedefleri

  • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
  • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
  • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
  • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
  • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

Üretim- İmalat Sektörü TURQUALITY® Destekleri

 Destek Türü2021 Destek LimitiSüre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/korumaLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl
Tanıtım harcamalarıLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl
Mağaza kiraLimitsiz (Aynı Anda Azami 50 Mağaza İçin)Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri1.515.000 Tl /  (Kira Desteği Alan Mağazalar)Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kiraLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri1.515.000 TL/BirimHedef Pazar Başına 5 Yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik testLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri757.000 TL / Mağaza (Azami 100 Mağaza İçin)Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Franchise kira1.515.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 Mağaza İçin)Aynı Mağaza İçin Azami 2 Yıl 

Hedef Pazar Başına 5 Yıl

Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)3.793.000 TL / Yılİlk 5 Yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)Hedef Pazar Başına 5 Yıl
İstihdam Limitsiz (Aynı Anda Azami 10 Kişi İçin)İlk 5 Yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporlarıLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl
FuarLimitsizLimitsiz
Depolama HizmetiLimitsizHedef Pazar Başına 5 Yıl

Üretim İmalat Sektörü Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü2021 Destek Limiti

 

Süre /
Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma377.000 TL / yıl4 yıl
Tanıtım ve fuar harcamaları3.032.000 TL / yıl4 yıl
Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira
4.550.000 TL / yıl4 yıl
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri2.275.000 TL / yıl4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti1.515.000 TL / yıl4 yıl
Showroom kira/kurulum/dekorasyon1.515.000 TL / yıl4 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri1.895.000 TL / yıl4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari377.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)4 yıl
Franchise kira377.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)4 yıl
Kurumsal Altyapı ve Danışmanlık2.275.000 TL  / yıl4 yıl
İstihdam1.515.000 TL  / yıl4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları757.000 TL  / yıl4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması800.000 TL1 defaya mahsus

Hizmet Sektörü TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Destek Türü2021 DESTEK LİMİTİSÜRE/ADET
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/korumalimitsiz5 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderlerilimitsiz5 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)aynı anda azami 5 kişi5 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamalarılimitsiz5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kiralimitsiz (aynı anda azami 50 birim için)5 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler)5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kiralimitsiz5 yıl
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri200.000 USD / birim5 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim)5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları100.000 USD / Birim (azami 100 birim)5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirmelimitsiz5 yıl
Danışmanlık (EK2)600.000 USD / yıl5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çaılşması200.000 USD1 defaya mahsus

Hizmet Sektörü Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

Destek Türü2021 Destek LimitiSüre / Adet
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma50.000 USD / yıl4 yıl
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları400.000 USD / yıl4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kira600.000 USD / yıl4 yıl
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri300.000 USD / yıl4 yıl
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti200.000 USD / yıl4 yıl
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri50.000 USD / yıl4 yıl
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta)50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl)4 yıl
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim)4 yıl
Danışmanlık300.000 USD / yıl4 yıl
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman)200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi)4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme100.000 USD / yıl4 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması200.000 USD1 defaya mahsus
Destek