Blog Single

06 Ara

Raporlu Dönemde Tatile Gitme

raporlu-işe-gitme-istanbulaudit

Raporlu Dönemde Tatile Gitme

İşyerlerinde bazı işçiler rapor almayı alışkanlık haline getirmekte bazı işçiler ise hasta olmamasına rağmen rapor olarak bunu bir dinlenme fırsatı olarak görmektedir.

Bu durum birçok kez işverenlerce fark edilmesine ve durumdan rahatsız olunmasına karşılık raporun sahte olduğunu ispatlama sürecinin son derece meşakkatli olması nedeniyle bu usulsüzlüğü yapan işçilere herhangi bir müeyyide yapılamamaktadır.

Burada işverenlerin rapor suiistimallerine karşı yapabileceği işlemlere ilişkin birkaç bilgilendirme yapılacaktır.

Yargıtayın işçilerin rapor almayı alışkanlık haline getirmesini işçinin iş akdinin feshi için geçerli neden sayılacağına ilişkin bir çok kararı vardır. Buna göre işçi belli periyotlarla örneğin yılda 3/4 kez birer ikişer günlük rapor alması halinde işveren iş akışının bozulduğu gerekçesiyle işçinin iş akdini ihbar öneli (veya ihbar tazminatı) ve kıdem tazminatı ödeyerek feshedebilecektir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  E: 2019/1440  K:2019/14643 01.07.2019 – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2018/5077 Karar: 2019/2590 Tarih: 04.02.2019)

Yine Yargıtayın güncel bir kararına göre hasta olmadığı halde rapor alan (durum tespit edilecek) işçinin iş akdi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle herhangi bir tazminat ödenmeksizin derhal feshedilebilecektir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No:2015/5656, Karar No:2015/15836 – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No:2016/17532, Karar No:2017/12196, Tarih 06.07.2017  )

Tazminatsız fesihte işçinin hasta olmadığı halde rapor aldığının somut bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Güncel Yargıtay kararında buna en güzel örnek raporlu dönemde tatile gittiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları ve otel rezervasyon kayıtlarıdır

Benzer Yazılar