Blog Single

22 Mar

2021 SGK Teşviklerine Genel Bakış

Yararlanabileceğiniz-SGK-Teşviklerine-Genel-Bakış-2021-istanbulaudit-1

Yararlanabileceğiniz 2021 SGK Teşviklerine Genel Bakış

Günümüz ülke ekonomisinde her kesim için maliyet kalemlerini minimum seviyeye indirilmesi, kazancın arttırılması ve özellikle gelir kaybının yaşandığı sektörlerde, gider kalemlerini eksiltmek zaruret haline gelmiştir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma sektöründe olanlar ve iş arayanlar için etkin işgücü yöntemleri dahilinde yeni istihdam destekleri oluşturulmuş ve süresi biten teşvikler revize edilmiştir. SGK teşvik 2021 desteğinden yaralanabilmeniz için; birçok değişken şartın bir arada olması gerekmektedir. Peki, işveren ve çalışan 2021’de hangi SGK teşvik paketlerinden yararlanabilir? Teşvikler hakkında tüm merak ettikleriniz yazımızda. Gelin detayları birlikte inceleyelim!

Sigorta Primi Teşvikleri 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenler için, revize edilen 2021 SGK teşvik paketlerini şu şekildedir.

1-     Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin 5 Puan

Genelge kapsamında; yurt dışında işyerlerinde çalıştırılmak için, yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalı çalışanlara uygulanan bir indirimdir. SGK teşvik kapsamında; genel sağlık sigorta primleri işyerleri hissesinin 5 puanlık kısmı, ilgili bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

2-     Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim

Genelge kapsamında; özel sektör işverenleri, SGK’lı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde, 5 puanlık indirimden yararlanabilir.

3-     İlave 6 Puanlık İndirim

2013/4966 sayılı Karar’a ekli belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle faaliyet gösteren işyerlerine SGK teşvik 2021 paketi uygulanacaktır.

4-     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik

Genelge kapsamında; SGK teşvik şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte illerde, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişim olanakları dikkate alınmak suretiyle belirlenen şehirler de işyerleri hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısım ilgili bakanlık bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir.

5-     4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.)

1.1.2018 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalıları kapsar. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas gelir üzerinden hesaplanan sigortalı- işveren hissesi primlerinin tamamı ve diğer sektörlerde ki işyerleri içindir. Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; pakete göre esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren primlerinin tamamı SGK teşvik kapsamında karşılanacaktır.

6-     4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.)

Şartlar: 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe devam eden işyerleri, ustalık belgesi olan işyerleri, İşe alınan işçinin, son 3 aylık dönemde 10 günden fazla sigorta girişi bildirilmemiş olması durumlarında SGK teşvik 2021 paketlerinden faydalanabilirler.

İşkur ilave istihdam teşviki hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.istanbulaudit.com.tr/iskur-ilave-istihdam-tesviki-nedir adresini hemen ziyaret edebilirsiniz.

7-     İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik

Genelge kapsamında; şartlara uygun sigortalı, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı ve kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

8-     Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

Söz konusu genelge kapsamında; işe alındıkları tarihten önceki altı aya göre, SGK’ ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıklarından itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

9-     6111 Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki

SGK teşvik 2021 paketi kapsamında; kadınların ve gençlerin işgücü katılımını artırmak, yeni istihdamlar olması, mesleki ve teknik eğitimi özendirmeye teşvik etmek, kaliteli faaliyetleri artırmak amacı ile işverenlere belirli miktarda destekler verilir. İşyerleri işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

10- İşbaşı Eğitim Teşviki

İşkur tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas gelir alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamı işkur fonundan karşılanacaktır.

İşkur işbaşı eğitim programı hakkında daha fazla bilgi almak için  https://www.istanbulaudit.com.tr/iskur-isbasi-egitim-programi adresini hemen ziyaret edebilirsiniz.

11- İşveren Desteği

Kısa çalışma ödemesi veya nakdi ücret desteğinden yaralanan sigortalının normal çalışma düzenine dönmesi halinde çalıştığı özel işyerine 30.6.2021 tarihi geçmemesi ile kısa çalışmanın/ ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanır. Cumhurbaşkanı Kararı ile faydalanma süresi üç aydan altı aya ve 31.12.2020 tarihi 30.6.2021 tarihine uzatılmıştır.

12- Kültür Yatırımları Teşviki

Kültür Yatırım Belgesi alabilen işverenlere çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

13- Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

Özel işyerlerinde çalıştırılan engelli personelin, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamı ilgili bakanlık tarafından karşılanmasına imkânı sağlanmıştır. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan %15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanır.

14- AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile ücreti gelir vergisinden muaf olan çalışanın ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31.12.2023 gününe kadar ilgili bakanlığın bütçesine dâhilinde ödenekten karşılanmaktadır.

15- Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair Teşviki:

SGK teşvik paketi dâhilinde; haklarında korunma veya ihtimam tedbir kararı verilmiş olan, fasılalı olarak geçen faydalanma süreleri dâhil 2 yıldan az olmamak üzere, ilgili bakanlığının sosyal hizmet emsalinden yararlanmaya devam eden çocukların işe yerleştirilmeleri usule göre uygulanır.

Yararlanabileceğiniz-SGK-Teşviklerine-Genel-Bakış-2021-istanbulaudit-2

SGK teşvik 2021 destek paketlerinin yasal prosedürüne uygun hareket edebilmek için danışmanlık çerçevesinde hizmet almak bu bağlamda zaruri olabilir. Bu noktada danışmanlık hizmetleri konusunda uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip İstanbulaudit firmamızın SGK teşvik çalışmalarından faydalanabilirsiniz. Bu sayede sizin için karmaşık olabilecek prosedürlerin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

SGK teşvik ve danışmanlık firması olan  İstanbulAudit ile daha fazla vakit kaybetmeden hemen https://www.istanbulaudit.com.tr adresinden iletişime geçin.

 

Benzer Yazılar

Yorum Yapın