Blog Single

17 Oca

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ VE BUNA BAĞLI DEĞİŞEN TUTARLAR

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden 01.01.2023-31.12.2023 döneminde uygulanacak olan günlük brüt asgari ücret, 333,60 TL (üç yüz otuz üç lira altmış kuruş) olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilerek 29.12.2022 tarih 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre 01.01.2023-31.12.2023 döneminde uygulanacak olan sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, net asgari ücret ve yasal kesintileri, asgari ücretin işverene olan maliyeti, hizmet borçlanmalarının alt ve üst sınırları, isteğe bağlı sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ve bazı sigortalıların ödeyecekleri alt ve üst prim tutarları aşağıda belirtilmiştir:

4) 01.01.2023-31.12.2023 döneminde prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları:

5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

  • Yemek parası: 01.01.2023-31.12.2023 döneminde; 333,60 TL x % 23,65 = 78,90 TL (Günlük tutardır; SGK Yönetim Kurulu % 23,65 oranını değiştirmeye yetkili olup henüz bu yönde değişiklik yapmamıştır)
  • Çocuk yardımı: 01.01.2023-31.12.2023 döneminde; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (1 çocuk için aylık tutardır; en fazla 2 çocuk için çocuk yardımı yapılabilmektedir.)
  • Aile yardımı: 01.01.2023-31.12.2023 döneminde; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

5) Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar:

01.01.2023-31.12.2023 döneminde

  • Günlük kazanç alt sınırı: 333,60 TL,
  • Aylık kazanç alt sınırı: 10.008,00 TL,
  • Günlük kazanç üst sınırı: 1.000,80 TL,
  • Aylık kazanç üst sınırı: 30.024,00 TL olarak uygulanacaktır.

6) 5510 sayılı kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler:

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5 puanlık teşvikten yararlanıldığı varsayılmıştır)

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 x 10 x % 32,5 = 1.084,20 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 x 10 x % 32,5 = 8.131,50 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 x 10 x % 32 = 1.067,52 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 x 30 x % 32 = 3.202,56 TL

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 x 10 x % 32 = 8.006,40 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 x 30 x % 32 = 24.019,20 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 333,60 x % 2 = 6,67 TL
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 6,67 x 9 = 60,03 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi

01.01.2023-31.12.2023 döneminde günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 333,60 x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL

7) 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları:

7.1- 5510 sayılı kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar

5510 sayılı kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

01.01.2023-31.12.2023 döneminde;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL ödeyeceklerdir.

7.2- 5510 sayılı kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar

5510 sayılı kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

01.01.2023-31.12.2023 döneminde işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL,

01.01.2023-31.12.2023 döneminde işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35,5 = 3.552,84 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35,5 = 26.646,30 TL ödeyeceklerdir.

7.3- 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar

a) 5510 sayılı kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine (sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışanlar) göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 333,60 TL x 30 x % 20 = 2.001,60 TL,
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 2.502,00 TL x 30 x % 20 = 15.012,00 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
01.01.2023-31.12.2023 döneminde,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL (/30 x gün sayısı), Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL (/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;
01.01.2023-31.12.2023 döneminde,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35 = 3.502,80 TL (/30 x gün sayısı),
Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35 = 26.271,00 TL (/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

7.4- 2925 sayılı kanuna tabi olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı

01.01.2023-31.12.2023 döneminde, 333,60 TL x 15 x % 32,5 = 1.626,30 TL olacaktır.

8) 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları (5 puanlık teşvikten yararlanıldığı varsayılmıştır):

8.1- 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalılar (Şirket ortağı/esnaf bağkurlular),
01.01.2023-31.12.2023 döneminde;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 29,5 = 2.952,36 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 29,5 = 22.142,70 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar (Tarım Bağkurlular),
01.01.2023-31.12.2023 döneminde;
Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 29,5 = 2.952,36 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 29,5 = 22.142,70 TL prim ödeyeceklerdir.

8.2- 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 333,60 TL x 30 x % 32 =3.202,56 TL,
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL

b) Kanunun geçici 16. maddesine (evde el sanatları ile uğraşan kadın) göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar; 01.01.2023-31.12.2023 döneminde; 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL prim ödeyeceklerdir.

9) 5510 sayılı kanunun 60. ve Ek 13. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları:

9.1- 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 x % 3 = 300,24 TL olacaktır.

9.2- 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (yabancı ülke vatandaşları) kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi
01.01.2023-31.12.2023 döneminde ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 x 2 x % 12 = 2.401,92 TL olacaktır.

10) 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar:

41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;
01.01.2023-31.12.2023 döneminde,
– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı: 333,60 TL x % 32= 106,75 TL
Üst sınırı: 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL esas alınacaktır.

Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında;
01.01.2023-31.12.2023 döneminde,
– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı :333,60 TL x % 45 = 150,12 TL
Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL esas alınacaktır.

11) Kanunun 18. maddesine göre ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği:

01.01.2023-31.12.2023 döneminde;
Günlük kazanç alt sınırına göre
Ayakta tedavi: 333,60 TL x 2/3 = 222,40 TL (günlük),
Yatarak tedavi: 333,60 TL x 1/2 = 166,80 TL (günlük),
Günlük kazanç üst sınırına göre
Ayakta tedavi: 2.502,00 TL x 2/3 = 1.668,00 TL (günlük),
Yatarak tedavi: 2.502,00 TL x 1/2 = 1.251,00 TL (günlük),

12) İdari para cezaları:

5510 sayılı kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre 01.01.2023-31.12.2023 döneminde işlenen fiiller için 10.008,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Benzer Yazılar

Yorum Yapın