Blog Single

15 Ara

Devlet Destekleri ve Teşvikleri 2021

Ülkeler günümüzde ekonomik büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak gibi daha birçok nedenlerle belirli ölçülerde standart destek ve teşvikler uygulanır. Sonuçlar değerlendirildiğinde bir kısım ülkeler teşvik programlarını başarılı uygulayarak sosyal ve ekonomik amaçlarına ulaşırken bir kısım ülkeler de bu amaçlarını gerçekleştirememektedir. Türkiye’de dağınık ve geniş bir yapıya sahip teşvikler için konusunda uzman uygulamacı kuruluşlardan destek almak teşvik sisteminin performansına oldukça olumlu katkı sağlar.

Devlet Destekleri ve Teşvikleri Nasıl Alınır?

Devlet Destek ve Teşvikleri 2021

Devletin ekonomiyi düzenleme ve denetleme görevi gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun hiçbir biçimde ortadan kalkmaz. Devlet yardımları/teşvikler temelde ekonomik ve sosyal sorunların hızlı ve dinamik bir biçimde çözülmesini hedefler. Günümüz koşullarında bütün ülkelerde farklı şekillerde uygulanan bu müdahale araçlarından belki de en önemlisini devlet destek ve teşvikleri oluşturur.

“Devlet destekleri ve teşvikleri nasıl alınır?” sorusunun cevabı için Yatırım Teşvik Belgesi’nden bahsetmek gerekir. Türkiye’de yapılan devlet destekleri ve teşviklerinden istifade edebilmek için yatırım teşvik belgesi alınabilir. Bunun içinde usulüne uygun biçimde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Bakanlığın incelemesi sonrası müracaatı uygun bulunması durumunda yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi sonuçlandırır. Bu hususta alanında uzman personel ile İstanbul Audit size en hızlı ve doğru hizmeti sunmayı taahhüt eder.

“Yatırım Teşvik Belgesi”, ülkemiz sınırları içerisinde planlanan devlet destekleri ve yardımlarından istifade için gereklidir. Bu belge için yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ve bu karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yer aldığı tebliğ her yıl yayınlanır. Söz konusu mevzuat hükümlerine göre, yatırımlar devlet tarafından teşvik ve desteklenir.

Devlet Destekleri Nelerdir?

Ülkemizde büyüme ve kalkınma hedeflerini sürdürülebilir hale getirmek açısından devlet destekleri ve teşvikleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak için belirli bir ölçeğin üzerindeki ulusal veya uluslararası sermayeli yatırımlar,

 • Yatırım Teşvik Sistemi,
 • Proje Bazlı Teşvik Sistemi,
 • Cazibe Merkezleri Programı olarak üç farklı program ile desteklenir.

Burada dikkat edilmesi gerekli husus bir faaliyetin devlet yardımı sayılabilmesi ya da devlet tarafından desteklenmesi için belirli özellikleri taşıması gerekir. Bunlar;

 • Desteği içeren malın üretiminin ekonomik bir faaliyet olması,
 • Ticarete konu olan bir mal veya hizmet olması,
 • Kamu kaynağı (doğrudan veya dolaylı olarak) içermesi,
 • Yararlanılan malın fayda sağlaması,
 • Belirli teşebbüslere veya ürünlerin üretimine ayrıcalık tanıması (seçicilik) gibi niteliklere sahip olması gerekir.

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Ülkemizdeki Yatırım Teşvik Programı kapsamı içerisine giren uygulamaların sunduğu desteklerden, her biri söz konusu uygulamanın gereklerini yerine getirmek koşuluyla;

 • Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, birlikler, iş ortaklıkları, kooperatifler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu nitelikli meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yabancı Sermayenin ülkemizdeki yatırımları da yeni teşvik sisteminden istifade edebilir.

7256 sayılı torba kanununda yer alan istihdam teşviki ve düzenlemeleri hakkında ve Kimler SGK Teşvikten yararlanır?, Kimler yararlanamaz? Devlet teşvik olarak ne kadar hibe ediyor? ve daha birçok soru için SGK Teşvik istanbulaudit.com.tr/7256-sayili-torba-kanunda-yer-alan-istihdam-tesviki-duzenlemeleri/ yazımızı okuyabilirsiniz.

Devlet Ne Kadar Hibe Veriyor?

Yatırımcılar birçok teşvik uygulamaları ve destek mekanizmaları ile desteklenir. Ülkemiz sanayisinin gelişme hızının artması ve ekonomik kalkınma hızının yükselmesi için devlet destekleri ve teşvikleri çok önemli bir araçtır. Yatırım yapmadan önce teşvik uygulamaları ile hakkında detaylı bilgi sahibi olmak oldukça önem arz etmektedir. Tüm devlet destek ve teşvik uygulamaları ve ilgili mevzuat için istanbulaudit.com.tr sayfamızı detaylı inceleyebilir veya doğrudan bize ulaşabilirsiniz.

İstanbul Audit size;

 • Sanayi ürünleri,
 • Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri,
 • Enerji ve madencilik yatırımları,
 • Hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda farklı yatırımlara devlet tarafından sağlanan tüm teşvikler ve desteklerden yararlanabilmeniz için deneyimli kadrosu ile gerekli ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde hizmet sunmaktadır.

Devlet destek ve teşviklerinden istifade etmek için belirtilen koşul ve hükümlere göre başvuru yapmak ve yatırım süresince mevzuatta belirtilen tüm hükümlere göre hareket etmek gerekir. Mevzuat hükümlerine göre sadece yatırım döneminde değil yatırım tamamlandıktan sonra da 5 yıl süreyle dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde çeşitli cezalar ödemek durumunda kalınabilir.

İstanbul Audit, başta teşvik danışmanlığı olmak üzere yatırımlarınıza yön verecek birçok sayıda hizmeti sunar. Konusunda deneyimli kadrosu ile yerli ve yabancı birçok sermayeli firmaya bugüne kadar hizmet sunmuş kurumsal bir şirkettir. En yüksek oranda desteklerden yararlanmak, yatırım dönemi süresince şirketimizin deneyim ve desteklerinden yararlanmak suretiyle güvencemiz altında yatırımınıza yoğunlaşabilmek için bize danışabilirsiniz.

SGK Teşvik ve danışmanlık hizmetleri  için İstanbul Audit teşvik danışmanlığı firması ile iletişime geçebilir ve en tecrübeli ekiplerden danışmanlık alabilirsiniz.

Bu yazılarımız dikkatinizi çekebiliri;

Benzer Yazılar

Yorumlar

There are 1 comments on this post.

 1. Ali haydar

  15/12/2020

  Cevapla

  Teşekkürler . Sitenizi talip ediyoruz. Yemi çıkan teşvik ile ilgili bilgilendirme yapcakmısınız.

Yorum Yapın