Blog Single

13 Ara

Yemek Kartı Uygulamasında SGK Prim Kesintisi

SGK 2022/22 sayılı Genelge ile yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek bedellerine ilişkin olarak 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde SGK prim istisna limitinde düzenleme yapmıştır.

Yapılan düzenlemede aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

Sigortalılara ay içinde yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları iş yerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. karşılığında yemek verilebilmektedir.

Bu kapsamda sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi hâlinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.

Örnek: A sigortalısı için 2022/Aralık ayında yemek kartına yemek bedeli adı altında 1.500,00 TL yüklenmiştir. Sigortalının ilgili ayda 22 gün fiilen çalıştığı varsayıldığında yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

215,70 TL x %23,65 = 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı)

51,01 TL x 22 Gün= 1.122,22 TL (Aylık İstisna Tutarı)

1.500,00 TL – 1.122,22 TL = 377,78 TL (Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Bedeli)

Yemek Bedeline İlişkin Diğer Hususlar

Yemek kartlarına / çeklerine / kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların / çeklerin/ kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.

Yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi hâlinde Kurum’un prim kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir.

Benzer Yazılar

Yorum Yapın