Blog Single

13 Ara

Nakdi Yemek Tutarı SGK Primi İstisnası

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Kasım 2022 tarih ve 2022/20 sayılı Genelge ile sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

01.12.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x %23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/192072?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Benzer Yazılar

Yorum Yapın