Blog Single

13 Ara

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2023 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

2023 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak açıklanmıştır.

Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan idari para cezaları, 2023 yılında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık HâlindeVeri Güvenliğine İlişkin Aykırılık Hâlinde
   2022   2022
13.393 ₺ – 267.886 ₺40.183 ₺ – 2.678,866 ₺
2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):
29.857,01 ₺ – 597.198,26 ₺89.579,96 ₺ – 5.972.040,56 ₺
Kurul Tarafından Verilen Kararlara
Aykırılık Hâlinde
VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne
Aykırılık Hâlinde
20222022
66.972 ₺ – 2.678,866 ₺53.576 ₺ – 2.678,866 ₺
2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):
149.300,68 ₺ – 5.972.040,56 ₺119.436,98 ₺ – 5.972.040,56 ₺

Benzer Yazılar

Yorum Yapın