Blog Single

21 Şub

İşkur İlave İstihdam Teşviki Nedir?

işkur-ilave-istihdam-teşviki-istanbulaudit-1

İşkur İlave İstihdam Teşviki Nedir?

İlgili Bakanlık korona virüsün yayılmasından etkilenen işletmelerin faaliyetlerine yardımcı olmak için devlet destek paketleri açıklamaya devam etmektedir. Teşvik paketleri, hibeler, kira desteği ve düşük krediler vb. bu destekler işverenlere önemli fırsatlar ve ekonomik kalkınma istihdamı sağlamaktadır. İşkur ilave istihdam teşviki paketi ile birlikte; işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanır. İşverenlere sağlanan istihdamın bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, asıl işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın korunması amacıyla hazırlanan İşkur ilave istihdam teşviki paketinden yararlanma koşullarını sizler için bir araya topladık, aşağıdaki maddeleri birlikte inceleyelim!

 

İşkur İlave İstihdam Teşviki Şartları Nelerdir?

Destek paketi, 4447 sayılı kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulamaya girmiştir. İşkur İlave İstihdam Teşvik paketinden faydalanabilmeniz için; birçok değişken şartın bir arada gerçekleşmesi gerekir. İşveren yararı için, devlet yardımı kurallarına tam uyum son derece önemlidir.

 

Çalışan İçin Aranılan Şartlar;

  • İşe alınmalarından aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalarının bulunmaması,
  • İŞKUR’ a kayıtlı işsiz olması,
  • 1.2018 ila 31.12.2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

 

İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar;

  • İş yeri işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri, prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Geçmiş sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 işkur-ilave-istihdam-teşviki-istanbulaudit-2

SGK işkur teşvikleri kapsamında İşkur İşbaşı Eğitim Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler hakkında daha fazla bilgi almak için  https://www.istanbulaudit.com.tr/iskur-isbasi-egitim-programi  adresini hemen ziyaret edebilirsiniz.

İşkur İlave İstihdam Teşviki Destek Tutarı Ve Süresi Ne Kadar?

İşkur İlave İstihdam Teşvik tutarı, işverenin faaliyette bulunduğu sektörlere göre farklı hesaplanır.

  • İmalat veya bilişim sektörü; işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, bir sigortalı çalışana,7.848,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanır. Bu tutarlar toplamda 1.280,47 ila 3.119,84 arasında değişebilir.

 

  • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler, damga vergisi ve gelir vergisi karşılanır. Bu tutar toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL’dir.

 

İşkur İlave İstihdam Teşviki destek süresi;

2020 Aralık ayı aşılmamak şartıyla, 1.1.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ya da kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanması sağlanır.

İşkur İlave İstihdam Teşviki Başvuru Süresi?

İstihdamın korunması ve ekonomik destek kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen ‘ İşkur İlave İstihdam Teşviki’ süresi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu teşvikler zamanla değişebilir ve birçok değişken şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Danışmanlık deyince ilk akla gelen işinde uzman İstanbul Audit firmasıdır.

Sizlerde profesyonel ekibimizden, İşkur İlave İstihdam Teşviki paketinin sektörünüze tanımlanması konusunda destek almak için istanbulaudit.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Yorum Yapın